Sikkerhetsglass klasser

Første siffer angir den høyeste fallhøyde i klasse 3 til 1. Krav til klasser i ulike bruksområder.

Sikkerhetsglass klasser

Med sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør med fri. P1A-P8B, BR1-BR7 og SG1-SG2, og for. Naturligvis kan herdet sikkerhetsglass også gå. NS 3510 – Sikkerhetsglass i bygg – Krav til klasser i ulike bruksområder.

Sikkerhetsglass klasser

NS 3420R7 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

FG-godkjent og ha samme klasse som hengelåsen. Velger du sikkerhetsglass i vinduet kan du trygt plassere ut møbler og. Krav til klasser i ulike bruksområder Gir grunnlag for å kunne prosjektere og bruke glass som ivaretar. Laminert glass for personsikkerhet, klasse #(B)# og beskyttelse mot vandalisme. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG) krever minimum klasse P6B til. Med sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør med. Hovedoppgaven til innbruddsikre glassruter (sikkerhetsglass) er å beskytte.

Beskyttende glassruter er delt inn i følgende klasser: P1A, P2A, P3A, P4A og P5A.

Sikkerhetsglass klasser

Når det stilles krav til høy motstands-klasse kreves det alltid laminert glass. Herdet sikkerhetsglass granuleres i tusenvis av små og ufarlige biter. Juli 1997 gir påbud om sikkerhetsglass i risikosoner. Nedenfor er en oversikt over sikkerhets-klasser som beskriver hvilke områder og nivåer. For høyere krav (”strongrom” og fortifikasjon) gjelder standard NS-EN 1143.

NS-EN 356 standard for sikkerhetsglass – er inndelt i 5 klasser hærverkshemmende. Sikkerhetsglass sikrer mot brudd og gir motstand for gjennomtrengsel. Følgende klasser gjelder: Personsikkerhet. NS 3510, Sikkerhetsglass i bygg – Krav til klasser i ulike bruksområder, 2006.

You may also like