Pvc-rør dimensjoner

PVC trykkrør er mest brukt som rør i grøft for vannforsyning (gråblå farge), men også brukt til kloakkpumpeledning (rød farge). Styrken, bestandigheten og konkurransekraften i PVC gjør røret til et førstevalg. PVC-rør har lange tradisjoner, og er kjent for sine fremragende materialeegenskaper under de fleste forhold.

Pvc-rør dimensjoner

PVC-rør leveres i dimensjoner fra 110 til 500mm. PE trykkrør og C 2,0 og C 2,5 benyttes for PVC trykkrør innen. Gjelder for eksempel PP grunnavløpsrørdeler i store dimensjoner. Omfattende dokumentasjon finnes særlig på PVC rør mht funksjon og levetid (se kap.3.7). Dimensjoner betegnes her som rørets utvendige diameter.

I Norge dukket de første trykkrørene i PVC opp på midten av 60-tallet. PVC-trykkrør er i dag markedslederen i Norge for vannledninger inntil dimensjon 400 mm. I Skien skal det på avløpsrør benyttes betongrør eller rør av PVC. Rørene er glatte og homogene og produseres med ringstivhet SN8. Deler i større dimensjoner produseres i PVC. PVC- HI er en type PVC tilsatt polyetylen – som gjør materialet seigere (og svakere). Ville tro at vanlig pvc rør ville bli billigere enn betong. Betong rør er som regel billigste alternativ når en kommer opp i slike dimensjoner.

Pvc-rør dimensjoner

Her gjør ABS og PVC plasten sitt inntog i bygninger. Rør og rørprodukter i dim opp 1200mm ( i kvaliteter PP, PE og PVC ), – Rør på dim. Dette er en dimensjon, som er relativt uvanlig for plastrør. Har kjøpt 110 mm glatte rør i PVC jeg har tenkt å bruke, men jeg må. Kan jeg bruke overgang og gå ned på dimensjonen til f. MUVA IG mufferør er et uarmert betongrør i dimensjonene. Mantelrør kan leveres i dimensjoner fra 90- 900 mm. Andre besifring er innvendig mål på betongrør. Generelt brukes disse rørene til både trykkledninger og selvfallsledninger, men PP og PVC brukes sjelden i større dimensjoner (store konsekvenser ved brudd).

Trykkvanndistribusjon: PE-rørsystem; Trykkvanndistribusjon: PVC-U-rørsystem. Så vel runde rør som rørdeler i stort standardsortiment. Ved anvendelse av F910-AR for betongrør skal utvendig diameter oppgis.

You may also like