Fn pakten engelsk

The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of the United Nations Conference on. FN-informasjon › Avtaler › FN-paktenBufretLignendeLes mer på engelsk. De forente nasjoners pakt er avtalen som etablerte den internasjonale organisasjonen De Forente Nasjoner.

Fn pakten engelsk

FN-pakten er avtalen som etablerte den internasjonale organisasjonen De Forente Nasjoner. Norge var ett av de 51 landene som underskrev avtalen i San. De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des. FN-pakten var da ratifisert av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd.

Fn pakten engelsk

Internasjonal engelskInternasjonal engelsk; Kinesisk.

FN-pakten, en traktat som beskriver. I FN er seks språk offisielle: engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk. De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN))) er en internasjonal. FN-pakten var da ratifisert av de fem faste medlemmene i FNs. Posts about Fn-pakten written by Terje M. I vel seksti år, siden FN-pakten trådte i kraft den 24. Folkesuverenitetsprinsippet var det viktigste utgangspunktet for FN-pakten. FNs seks offisielle språk er: arabisk, engelsk, fransk, kinesisk.

Fn pakten engelsk

Kort om innholdet i forbudet mot bruk av makt etter FN-pakten art. I engelsk begrepsbruk forekommer hyppig «anticipatory. Videre i Kapittel 4 skal jeg gå inn på hvordan FN-pakten skal tolkes. Ordlyden i FN-pakten art 1(3) tilsier at menneskerettigheter er FNs anliggende. Ved avslutningen av konferansen underskrev 51 medlemsland FN-pakten. Sekretariatet bruker to arbeidsspråk, nemlig, engelsk og fransk. Staters suverenitet er forankret i folkeretten og FN-pakten (artikkel 2). FN-pakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FN-konvensjoner.

Omvisningen tilbys på enten norsk eller engelsk. Stans okkupasjonen av Irak: Respekten for FN-pakten skal gjenopprettes. Det er FN som skal garantere det irakiske folks muligheter for selv å stake ut fremtid og det er FN, som må stå i spissen. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (autentisk… former for diskriminering av kvinner med protokoll (autentisk engelsk tekst). FN-pakten regnes det som et medlem av FN. På engelsk heter den Convention on the Rights of.

You may also like